Att döpas som vuxen eller spädbarn

17 augusti 2020
patrick_pettersson

Om man inte blivit döpt som barn kan man bli döpt som vuxen. Det gäller både de kyrkor som förordar barndop och de som hellre förespråkar vuxendop. I de fall kyrkorna anser att man bör döpas som vuxen istället för som barn stödjer man sig på motiveringen att man först som vuxen kan ta ställning till om man har en gudstro eller inte.

Utan den så kallade sanna tron på Jesus som herre och att man är öppen för att ta emot Guds heliga ande blir dopet verkningslöst. Vill man vara med om ett Vuxendop i Hudiksvall finns det frikyrkor som anordnar det.

Vad är innebörden av att döpas?

I den symboliska handlingen som dopet utgör vill man begrava det gamla och fira att man blivit pånyttfödd. Det är en symbolisk handling eftersom det är själva omvändelsen som är den egentliga pånyttfödelsen. De finns de som ser dopet som ett sakrament, andra ser det som en helig handling.

Det är då som Gud utgjuter sin ande om de rätta förutsättningarna finns. Det vill säga att dopet sker när det finns en personlig tro som manifesteras och uttalas genom denna handling. Blir man döpt i en kyrka i Hudiksvall så har man också en högtidlig ceremoni som bekräftar detta. Man pratar också om att bli upptagen i församlingen. 

 

Vem får lov att döpa en vuxen person?

I de flesta kyrkor i Hudiksvall är det en präst eller en pastor som utför dopet. I ett baptistiskt dop sänks hela den vuxna människan ner under vatten. Man följer då Johannes döparens exempel och hävdar att det är det riktiga dopet just därför. Vuxendop görs enbart på en troende människas begäran.

Barndop görs istället med medgivande från dennes föräldrar, i och med att spädbarn inte själva kan föra sin talan. Vid ett barndop stänker eller häller prästen lite vatten på barnets huvud.

Fler nyheter