Förskola eller dagis

02 januari 2020
patrick_pettersson

Det man tidigare kallade daghem, eller dagis, kallas numera för förskola. Anledningen är att det omhändertagande av barn, som sker innan de når skolåldern, numera inte bara består av vuxna som tar hand om barn när deras föräldrar är på arbetet. Nej, förskolan av idag är en plats där barn på ett lekfullt och roligt sätt förbereds för grundskolan genom att lättsamt och utan tvång få inblick i olika skolämnen. Och förstås varvas detta med mycket lek, mys och avslappning både inomhus och utomhus.

 

Förberedande verksamhet

När man lämnar sitt barn till en Förskola i Södermalm, eller på annan ort, så kan man räkna med att de som tar hand om barnen inte arbetar med barnpassning utan har en utbildning som förskolepedagoger. Här sker inga prov eller andra mätningar av barns kunskaper och inlärning, utan allt sker efter barnets nivå och intresse. Man kanske tar hela barngruppen och åker till ett museum för att lära sig lite om historia eller konst. En tur till ett zoo för att lära sig om djur och biologi. Eller så går man helt sonika ut i skogen och lär sig fakta om träden och de växter som finns där.

 

 

Att ta vara på barns förutsättningar

Genom att redan på förskolan introducera barn för lärande och alla lärområden som finns, sänker man pressen inför första skoldagen. Man kan även upptäcka i god tid ifall ett barn har någon speciell egenskap som gör att det behöver extra stöd. Det kan vara antingen när det gäller inlärning eller när det gäller fysiska svårigheter, som problem med hörsel, syn eller rörelseapparaten. Många är de som genomlidit en hel grundskola med dyslexi, adhd, dyskalkyli, synnedsättningar, hörselnedsättningar eller andra utmaningar, som man numera kan fånga upp redan innan de utmanande skolåren. Härmed kan man hjälpa barn att få 9 lärorika och roliga år som förbereder dem för vuxenåren. 

Fler nyheter