Förskola med dynamiskt arbetssätt med barnets behov i centrum

10 juni 2020
patrick_pettersson

Söker du en förskola i Södermalm med Reggio Emilia arbetssätt? Pedagogiken baseras på en övertygelse om alla barns vilja att utforska världen runt sig. Att respektera barn och hjälpa dem i en snabbt föränderlig värld. Arbetssättet bygger på en humanistisk livshållning och en övertygelse om människans möjligheter. En grundsyn är att utveckla barnens medfödda kompetens för olika uttryck. Miljön och materialen som erbjuds är anpassade för att vara pedagogiska. Dessa används i samverkan mellan barn och vuxna, och ger en utmanande och utvecklande miljö. Läs mer på https://www.crocodill.se/crocodill/extern/. Styrdokumenten består av Läroplanen, Stockholms stads förskoleplan, barnkonventionen och den egna verksamhetsplanen, som inbegriper jämställdhets- och likabehandlingsplan. 

 

Mycket utevistelse och vegetarisk mat

Eftersom regelbunden utevistelse har visat sig vara viktigt för barns lärande, har många förskolor valt att prioritera daglig utevistelse i närbelägna parker. Men med buss kan man ibland åka iväg till andra platser som ligger lite längre bort. Att arbeta över avdelningsgränserna anses som en tillgång där alla åldersgrupper berikar varandra. Projekt utgår från barnens intressen och bedrivs i mindre grupper. Barnens egen fantasi uppmuntras, och ges möjlighet att utvecklas. En del förskolor serverar vegetarisk mat varje dag till lunch. Man fokuserar på mat utan tillsatser.

 

 

Kreativ miljö och tillgång till kulturupplevelser

Många uppskattar en förskola där miljön barnen vistas är medvetet anpassad för att vara kreativ, föränderlig och utmanande. Att det finns utrymme för att använda olika föremål och rum på nya sätt, låta barnen utforska och använda sin inneboende kreativitet. Målsättningen är att sudda ut könsgränserna när det gäller aktiviteter. Kulturevenemang kan vara återkommande inslag liksom naturupplevelser där man tar sig ut i naturen. På utflykterna grillas det eller så äts en medhavd matsäck. Det finns förskolor med många olika inriktningar och man bör ha barnets behov i åtanke när man gör sitt val.

Fler nyheter